• Hotline: 0901830200 | Email: y54u@ftvservices.com.vn
https://y54u.com/

Đổi trả và hoàn tiền

Đổi hàng hoặc dịch vụ:

Khách hàng được đổi thiết bị sau khi  nhận thiết bị từ nhân viên giao . trong  trường hợp FTV giao thiết bị không đạt chất lượng.

Phí vận chuyển  đổi hàng được tính cho bên vi phạm.

Trả hàng hoặc dịch vụ:

Sau khi khách hàng đã đặt dịch vụ và chúng tôi đã giao hàng nếu khách hàng muốn  hoàn trả dịch vụ thì phải báo trước thời gian là 1 ngày.

FTV sẽ trả lại tiền theo chuyển khoản hoặc tiền mặt sau khi FTV thu hồi được thiết bị, Khách hàng sẽ chịu phí giao hàng.