• Hotline: 0901830200 | Email: y54u@ftvservices.com.vn
https://y54u.com/

Hướng dẫn thanh toán


THANH TOÁN TRẢ TRƯỚC

Thanh toán thông qua bên thứ ba có 2 hình thức thanh toán trực tuyến là paypal và Smoovpay
Thẻ ATM (thẻ ngân hàng, thẻ thanh toán nội địa), thẻ tín dụng và thẻ thanh toán quốc tế (Visa, Master, JCB, Amex…)
Quý khách thanh toán trực tiếp tại hệ thống thanh toán trên website sau khi hoàn tất đơn hàng. Hệ thống thanh toán điện tử của Futuretel được kết nối với cổng thanh toán điện tử paypal và Smoovpay. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán của Futuretel đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của paypal và Smoovpay, đã được Ngân hàng nhà nước Việt Nam thẩm định về độ an toàn bảo mật và cấp phép hoạt động chính thức.