• Hotline: 0901830200 | Email: y54u@ftvservices.com.vn
https://y54u.com/

Điều khoản và điều kiện

Điều khoản và điều kiện

THỎA THUẬN THUÊ

Thỏa thuận cho thuê này là hợp đồng giữa bạn ("Người sử dụng") và Công ty TNHH dịch vụ FTV ("Công ty").

Thỏa thuận cho thuê này đưa ra các điều khoản và điều kiện mà Người sử dụng, các điều khoản của dịch vụ được cung cấp trên và các điều khoản được công bố trên trang web Y54U ("Website")

Trước khi bấm vào 'nộp hồ sơ' ho orc ký ký th aga thuận / đơn xin nộp, xin vui lòng đọc k the điều khoản và điều kiện đến vấn đề này. Bằng cách nhấp vào hoặc đăng nhập vào "được ký kết", bạn sẽ tham gia và trở thành một đối tượng của thỏa thuận này.

Chúng tôi có quyền sửa đổi những điều khoản và điều kiện trong những hợp đồng thuê này bất cứ lúc nào. Bất kỳ các thay đổi này được áp dụng cho thời điểm tương lai sau ngày đến điều kiện đó.

1. Hướng dẫn về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Công ty sẽ sử dụng xử lý hợp lý để quản lý dữ liệu cá nhân của người sử dụng, trên dịch vụ thiết bị Internet để tiếp thị, khuyến mãi, đăng ký, thu thập và quản lý và không được sử dụng cho các mục đích khác ngoài những điều nêu trên trừ khi nó được yêu cầu và thi hành bởi Thẩm quyền.

2. Điều kiện để thuê thiết bị

Thiết bị của chúng tôi có thể được sử dụng bởi khách du lịch ở mọi lứa tuổi. Chúng tôi sẽ thuê người lớn ít nhất 16 (mười sáu) năm tuổi và có đủ khả năng và có thẩm quyền để tham gia vào các điều khoản, điều kiện, nghĩa vụ, xác nhận, tuyên bố và bảo đảm được quy định trong Hợp đồng Thuê mướn này mà không giới hạn ở trên , Và tuân theo và tuân thủ các điều khoản được đưa ra trong tài liệu này.

3. Sở hữu thiết bị và quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các quyền (bao gồm quyền sở hữu thiết bị và dữ liệu SIM, mô-đun nhận dạng thuê bao, bản quyền, thương hiệu và các hình thức sở hữu trí tuệ khác), quyền sở hữu và quyền lợi trong thiết kế, văn bản, đồ họa, các chương trình phần mềm và các tài liệu khác trên thiết bị, Được sở hữu, được cấp phép hoặc kiểm soát bởi Công ty. Nghiêm cấm việc sử dụng Nội dung hoặc bất kỳ phần nào của nó (bao gồm sao chép, thay đổi, sửa đổi, phân phối hoặc tái bản) mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty.

4. Các ứng dụng và việc thành lập hợp đồng

A. Một khi Người sử dụng đăng ký theo các thủ tục theo yêu cầu của Công ty và thông qua việc chấp nhận Công ty (hoặc đại lý do công ty chỉ định). Hợp đồng sẽ được thiết lập khi thanh toán được thanh toán đầy đủ.

B. Yêu cầu bảo đảm tiền gửi hoặc thẻ tín dụng bắt đầu khi bắt đầu thuê. Khoản tiền đặt cọc sẽ được trả lại khi chúng tôi nhận được thiết bị thuê theo Ngày Trả lại được đề xuất, trừ đi bất kỳ khoản phí dịch vụ hoặc thiệt hại nào hoặc lệ phí trễ áp dụng cho số dư.

5. Quay trở lại thiết bị

Khi người dùng rời khỏi Việt Nam, người sử dụng phải tuân theo phương pháp và trong thời hạn hợp đồng cho thuê / đơn xin trả lại thiết bị cho Công ty tại trung tâm thu gom hoặc trung tâm thu gom của Công ty. Nếu Người sử dụng không thể trả lại thiết bị theo đúng ngày quy định trong hợp đồng, Người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm và tính phí tương đương với một ngày thuê đầy đủ cho mỗi ngày trì hoãn.

6. Thời gian thuê

A. Phí thuê được tính từ ngày thu hoặc ngày giao hàng của thiết bị đến ngày trả lại cho trung tâm thu của công ty. Về nguyên tắc, thời gian thuê tối đa là 10 ngày. Nếu Người sử dụng muốn thuê nhiều hơn thời gian thuê tối đa, cần phải thiết lập và thống nhất thêm với Công ty.

B. Nếu trong thời gian thuê (hoặc thời gian đi lại), người sử dụng gặp khó khăn về kỹ thuật hoặc không thể sử dụng thiết bị vì bất kỳ lý do gì, Người sử dụng phải gọi ngay đường dây nóng của dịch vụ hoặc gửi email cho Công ty về các vấn đề. Nếu Người sử dụng không thông báo cho Công ty về bất kỳ vấn đề nào trong thời gian thuê, Công ty có quyền không thực hiện bất kỳ điều chỉnh chi phí nào hoặc phải chịu trách nhiệm.

7. Chính sách hủy bỏ

Người sử dụng phải thông báo ngay cho Công ty nếu muốn huỷ bỏ bất kỳ đơn nào trước ngày bắt đầu thuê. Người sử dụng sẽ phải chịu 20% tiền thuê trước khi bắt đầu thời gian thuê và 100% tiền thuê sau khi bắt đầu thời gian thuê.

8. Hạn chế dịch vụ dữ liệu Internet

A. Việc sử dụng dịch vụ dữ liệu internet WiFi phải phù hợp và tuân thủ các quy định của quốc gia.

B. Sử dụng các dịch vụ dữ liệu Internet không dây không cho phép thực hiện trò chơi trực tuyến, video live streaming, SMS và cuộc gọi thoại (trừ các cuộc gọi VoIP qua mạng WiFi). Nếu Người dùng sử dụng thiết bị do Công ty cung cấp để thực hiện Cuộc gọi Thoại và phải trả bất kỳ khoản phí nào, Người sử dụng phải chịu mọi chi phí cuộc gọi, trách nhiệm và 100% khoản bồi thường cho hành vi vi phạm hành chính đối với Công ty.

C. Chúng tôi bảo lưu quyền vô hiệu các liên kết đến hoặc khung của bất kỳ trang web nào chứa các chủ đề, tên, tài liệu hoặc thông tin, tài liệu hoặc thông tin vi phạm bất kỳ văn bản luật, bất kỳ trang web nào chứa các chủ đề, không tôn trọng, tục tĩu, xâm phạm, tục tĩu, Quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu, quyền riêng tư hoặc quyền công khai.

D. Khi bị hạn chế bởi Chính sách sử dụng hợp lý (FUP) đối với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ở các quốc gia khác nhau, lưu lượng dữ liệu hàng ngày không được vượt quá 0.5GB / 24 giờ. Khi đạt được FUP, tốc độ của thiết bị sẽ bị throttled bởi nhà cung cấp dịch vụ. Công ty sẽ không hoàn lại bất kỳ khoản tiền thuê nào trong trường hợp có vấn đề kết nối do sử dụng quá nhiều dữ liệu vượt quá FUP. Ví dụ về cách sử dụng quá mức có thể bao gồm streaming video kéo dài, nhiều người dùng kết nối và tải các tệp lớn trong một khoảng thời gian dài.

9. Khước từ

A. Điện thoại thông minh và các thiết bị thông tin liên lạc khác thường truy cập internet bằng cách sử dụng dịch vụ dữ liệu mà có thể phải trả phí chuyển vùng với điện thoại thông minh được lựa chọn cho một mạng di động roaming trong khi ở nước ngoài. Trước khi sử dụng thiết bị của công ty, Người sử dụng phải bảo đảm tắt thiết bị chuyển vùng của điện thoại di động (Roaming Dữ liệu) tới vị trí "T OFFT" và chỉ sử dụng hoặc chọn thiết bị của công ty có SSID và mật khẩu.

Cho dù Người dùng có thiện chí hay độc hại, khi khả năng chuyển vùng của họ không bị T OFFT trên thiết bị di động hoặc điện thoại thông minh hoặc thiết bị truyền thông của Người dùng được kết nối trực tiếp với mạng di động 3G hoặc 4G chuyển vùng thì việc sử dụng dữ liệu Internet di động trên điện thoại di động Việc sử dụng có thể sẽ bị tính phí như chuyển vùng dữ liệu quốc tế. Xin lưu ý rằng trong trường hợp này, Công ty không chịu trách nhiệm đối với các khoản phí phát sinh.

B. Trong trường hợp thiết bị của công ty thất bại và Người sử dụng không thông báo cho công ty trong suốt thời gian phục vụ, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm và người sử dụng vẫn phải có nghĩa vụ phải trả tiền thuê.

C. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về việc không truy cập vào Internet bằng cách sử dụng thiết bị của công ty, như là kết quả của lỗi điện thoại thông minh của người dùng và / hoặc cài đặt không cung cấp hoặc kết nối với các dịch vụ Internet thông qua WiFi.

D. Công ty không chịu trách nhiệm nếu người sử dụng thông qua việc sử dụng không chính xác, bất cẩn hoặc gây nhầm lẫn cho thiết bị của công ty dẫn đến ngắn mạch hoặc hoả hoạn, gây ra bất kỳ thiệt hại và tổn thất nào cho người sử dụng, Công ty khuyên người sử dụng chú ý và sử dụng Thiết bị cẩn thận.

E. Công ty sẽ không phải chịu trách nhiệm với người sử dụng nếu người sử dụng bị tai nạn hoặc thiệt hại do sử dụng thiết bị vì bất cứ lý do gì .

11. Việc xử lý thiết bị, tổn thất, hư hỏng và trộm cắp hợp lý

A. Người sử dụng phải sử dụng thiết bị của công ty với sự hướng dẫn của Công ty và thiết bị trả lại trong điều kiện làm việc tốt.

B. Trong trường hợp thiết bị bị mất hoặc hư hỏng hoặc trong trường hợp trộm cắp, người sử dụng phải thông báo ngay cho Công ty. Ngoài ra, trong trường hợp bất kỳ một trong những điều trên, sử dụng bất hợp pháp của Internet và chi phí truyền thông, Người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán cho bất kỳ thiệt hại phát sinh cho Công ty.

C. Trong trường hợp thiết bị của công ty mất mát, hư hỏng hoặc trộm cắp, Người sử dụng phải chịu trách nhiệm bồi thường cho công ty dựa trên những điều sau:

Số tiền Đền bù (USD)

Pocket WiFi 60 đô la

Hộp đựng 10 đô la

Sạc cáp $ 5

Bộ sạc trên tường $ 5

Dữ liệu SIM $ 20

Việc bồi thường trên có thể thay đổi bất cứ lúc nào với thông báo trước cho người sử dụng.

Công ty bảo lưu quyền khấu trừ tiền bồi thường từ các khoản tiền gửi trong các trường hợp nhưng không giới hạn trong các trường hợp mất mát, hư hỏng, trộm cắp và trả lại trễ.

12. Bồi thường

Bằng cách đồng ý với Thỏa thuận cho thuê này, bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Công ty, các nhân viên, giám đốc, nhân viên, nhà thầu độc lập, đại diện, đại lý và khách hàng khác vô hại đối với bất kỳ và tất cả các yêu cầu, yêu cầu, tổn thất, chi phí hoặc chi phí , Bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư hợp pháp, dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến (a) vi phạm các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng Thuê; Và (b) bất kỳ tranh chấp nào giữa bạn và bất kỳ dịch vụ của bên thứ ba nào mà bạn tham gia qua hướng dẫn sử dụng của chúng tôi.

13. Linh tinh

Công ty có quyền chấm dứt dịch vụ cho thuê hoặc chấm dứt và / hoặc sửa đổi Thỏa Thuận Cho Thuê bất cứ lúc nào theo ý riêng của Công ty. Hết thời hạn hoặc chấm dứt Thỏa thuận cho thuê này sẽ không làm giảm người dùng của bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào dưới đây.

14. Bất khả kháng

Trong trường hợp Công ty không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo Thỏa thuận này do thiên tai, hoặc hành động của bất kỳ chính phủ, khủng bố, bạo loạn, chiến tranh, tai nạn hoặc bất kỳ sự thiếu hụt về vật liệu, vận tải hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác Bất kỳ bản chất nào nằm ngoài sự kiểm soát của Công ty, sự thất bại đó sẽ không được coi là vi phạm Hợp đồng này, với điều kiện Công ty phải thông báo cho Người sử dụng biết về sự tồn tại và tính chất của lý do không thực hiện và trì hoãn và Công ty tiếp tục thực hiện ngay khi Kết luận của bất khả kháng có liên quan.

15. Các điều cấm

A. Người sử dụng không được cài đặt thiết bị cho các thiết bị cơ khí hoặc phụ kiện khác và không được chuyển đổi, phân hủy, hư hỏng, thay đổi cài đặt, hoặc các thay đổi khác đối với thiết bị của Công ty, dẫn đến hỏng hóc thiết bị.

B. Người sử dụng không được thuê, chuyển nhượng, cầm cố thiết bị cho người thứ ba hoặc các bên mà dẫn đến thiệt hại đối với quyền sở hữu của Công ty.

C. Người sử dụng không được sử dụng thiết bị này cho bất kỳ vi phạm bất hợp pháp hoặc hành vi bất hợp pháp.

16. Luật điều chỉnh

Các Điều kiện Sử dụng và mọi vấn đề phát sinh từ nó và bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến nó sẽ được quản lý và giải thích theo luật pháp của Việt Nam.