• Hotline: 0901830200 | Email: y54u@ftvservices.com.vn
https://y54u.com/
Dấu * là thông tin bắt buộc nhập

Thông tin cá nhân của bạn *

- -
+ -

Thông tin hộ chiếu của bạn *
- -
Tải hình chụp hộ chiếu của bạn
Chấp nhập file gif,jpg,jpeg,png. Dung lượng file < 100 MB

Thông tin nơi đến *
- -
- -
- -
:
Cần    Không cần

Giao hàng và Trả hàng *

Vui lòng lưu ý các điểm sau:
Thông tin giao hàng *
Thông tin khách sạn *
:
Thông tin khách sạn *
:
Thông tin khách sạn *
:
* Giao hàng đến địa chỉ của bạn tại Tp. Ho Chi Minh
* Giao hàng đến địa chỉ của bạn tại các tỉnh thành ngoài Tp. Hồ Chí Minh.
*Nhận thiết bị tại văn phòng chúng tôi.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ FTV
276/31/31 Thống Nhất, Phường 16. Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam
* Nhận lại thiết bị tại nhà/ khách sạn tại Tp. Hồ Chí Minh.
* Gửi đến văn phòng chúng tôi
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ FTV
276/31/31 Thống Nhất, Phường 16. Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam
* Nhận lại thiết bị tại nhà/ khách sạn tại tỉnh thành ngoài Tp. Hồ Chí Minh.
- Deposit USD100 will be charged on the day or the following day to your credit card on the application form. It will be returned to the same credit card upon returning wifi router.
- Please note in case of loss or damage, deposit will not be refunded
- Our device can only be used in the Destination Country. Please do not use it elsewhere.
- Please don't attempt to remove the SIM card from the device.
(USD 2/day)
Bởi vì địa chỉ của bạn quá xa, sẽ mất 3 ngày để giao hàng.
* Nhận thiết bị tại văn phòng chúng tôi.
10, Ubi Crescent, #07-75, Ubi Techpark, Singapore 408564.
(65) 6828 9331
* Tại văn phòng chúng tôi
10, Ubi Crescent, #07-12, Ubi Techpark, Singapore 408564.
(65) 6828 9331
- Deposit USD150 will be charged on the day or the following day to your credit card on the application form. It will be returned to the same credit card upon returning wifi router.
- Please note in case of loss or damage, deposit will not be refunded
- Our device can only be used in the Destination Country. Please do not use it elsewhere.
- Please don't attempt to remove the SIM card from the device
(USD 2/day)
Bởi vì địa chỉ của bạn quá xa, sẽ mất 2 ngày để giao hàng.
* Nhận thiết bị tại Văn Phòng Y54U
7th Floor, KT Tower, street 112, #23, Sangkat Phsar Depo3, Khan Toul Kork, Phnom Penh.
* Trả Thiết Bị Tại Văn Phòng Y54U
7th Floor, KT Tower, street 112, #23, Sangkat Phsar Depo3, Khan Toul Kork, Phnom Penh.
- Deposit USD150 will be charged on the day or the following day to your credit card on the application form. It will be returned to the same credit card upon returning wifi router.
- Please note in case of loss or damage, deposit will not be refunded
- Our device can only be used in the Destination Country. Please do not use it elsewhere.
- Please don't attempt to remove the SIM card from the device.
(USD 2/day)
Bởi vì địa chỉ của bạn quá xa, sẽ mất 2 ngày để giao hàng.
#ID#. Thông tin nơi đến *
- -
- -
- -
:
Cần    Không cần